OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

SZCZERBICE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SZCZERBICE

ul Radoszowska 7

44-293 Szczerbice

tel. 324305560

ospszczerbice@wp.pl

Początki działalności Ochotniczej Staży Pożarnej w Szczerbicach sięgają lat trzydziestych XX wieku. W 1935 r. z inicjatywy kilku mieszkańców powstała pierwsza jednostka strażacka . Założycielami między innymi byli: Józef Mazelanik, Antoni Konkol, Wincenty Brzezina, Augustyn Berger, Albin Wojaczek, Teodor Nowak. Komendantem straży został Karol Wieczorek.

 

straż

 

W miejscu obecnej remizy wybudowana była drewniana szopa, w której przechowywano najprostszy sprzęt gaśniczy taki jak: wiadra, bosaki, drabiny. Ćwiczenia odbywały się w Gaszowicach. Prowadził je Alfred Kolorz z jednostki gaszowickiej. W tym okresie jednostka gaszowicka była znacznie lepiej wyposażona. Dopiero w 1940 roku szczerbicka OSP otrzymała konną pompę ręczną z Rydułtów. Ponieważ w dalszym ciągu nie istniała remiza, cały sprzęt przechowywano w budynku u pana Sowy przy obecnej ulicy Granicznej. Tam też organizowano zebrania i zabawy. W razie wyjazdu do pożaru straż korzystała z koni podstawionych przez miejscowych gospodarzy: Wilhelma Buchlera, Wincentego Konska, Karola Nitnera. Po zakończeniu II wojny światowej wybrano nowe władze szczerbickiej jednostki. Komendantem został Fryderyk Bywalec a prezesem Józef Mazelanik. Pod kierunkiem nowego prezesa i komendanta przystąpiono w czynie społecznym do budowy remizy. Budowę ukończono w 1948 r. i wtedy też nastąpiło jej poświęcenie i otwarcie. Była to remiza bardzo mała . Posiadała tylko jeden boks samochodowy i świetlicę. W tym samym czasie z inicjatywy sekretarza OSP Antoniego Papieroka utworzono amatorski zespół teatralny. Zespół ten przygotowywał i wystawiał w Szczerbicach oraz okolicznych miejscowościach przedstawienia teatralne np. "Obrona Częstochowy" , "Zemsta Cyganki" , "Ciernista droga matki". Zespół istniał w okresie 1947 - 1960 i przez cały czas prowadzony był przez Teofila Stańkusza i Józefa Hinka. Próby teatralne odbywały się w świetlicy a wszystkie dekoracje i rekwizyty wykonywali we własnym zakresie biorący udział w przedstawieniu. Na przełomie lat 50 -tych i 60- tych członkowie szczerbickiej jednostki rozpoczęli starania o rozbudowę remizy. W okresie wiosenno - letnim urządzano w lesie przy obecnej ulicy Sumińskiej (Jeruzalem) festyny (koncerty). Dochody z organizacji festynów przeznaczano na zakup materiałów budowlanych pod przyszły budynek nowej straży. W 1959 roku wydarzył się niecodzienny wypadek. Strażak Stanisław Kastelik spiesząc się z wyjazdem do pożaru rozbił ścianę remizy, odnosząc poważne obrażenia.

 

straż

 

straż

 

 9 sierpnia 1964 roku na zebraniu ogólnym powołano Komitet Budowy Remizy Strażackiej w Szczerbicach. Przewodniczącym został Wiktor Mańka a jego zastępcą Antoni Mrozek. Na zebraniu tym przewodniczący GRN w Gaszowicach przedstawił projekt budowy i szczegółowo omówił warunki inwestycyjne. Skład Komitetu Budowy Remizy ulegał kilkakrotnym zmianom, ze względu na zastój w przygotowaniu inwestycji. Dopiero w 1970 roku uzyskano zezwolenie na budowę, wytyczono działkę i przystąpiono do budowy. Przez okres dwóch następnych lat wybudowano tylko piwnicę i roboty zostały wstrzymane przez architekta ze względu na brak ich zgodności z dokumentacją techniczną. Mimo przygotowania nowego projektu prace nie postępowały do przodu. Na zebraniu w marcu 1978r. naczelnik gminy Wilibald Bywalec wezwał strażaków do kontynuacji budowy, bowiem w przypadku dalszego zastoju budynek zostałby przeznaczony i zaadoptowany na przedszkole sołeckie.

 

straż

 

Dokonano również wyboru nowego przewodniczącego Komitetu, którym został Teodor Ryszka . Od tego momentu tempo prac znacznie wzrosło, w efekcie czego obiekt został ukończony i oddany do użytku w 1979 r.

 

Na przestrzeni lat zwiększała się ilość sprzętu gaśniczego i wozów bojowych. Na uwagę zasługuje fakt, że wielokrotnie członkowie OSP w własnym zakresie remontowali i modernizowali sprzęt używany, zakupiony od jednostek zawodowych i zakładowych.

Z okazji 50 - tej rocznicy istnienia OSP został ufundowany przez zarząd oraz miejscową ludność sztandar , który przechowywany jest w remizie. Ze względu na ciągłe kłopoty na terenie Szczerbic z wodą w niedalekiej odległości od remizy wykonano ujęcie wody ( studnię ) oraz połączono je z budynkiem OSP.

 

straż

 

W latach 90 - tych dobudowano nowe skrzydło do istniejącego już obiektu, zwiększając znacznie jego funkcjonalność i podnosząc standard. Z sali imprezowej OSP korzysta miejscowa ludność organizując tu różnego rodzaju uroczystości. Ponadto odbywają się tam zebrania sołeckie, spotkania przedwyborcze, sesje Rady Gminy oraz imprezy kulturalne.

W latach 90-tych wóz bojowy szczerbickiej OSP jadąc na sygnale do pożaru stodoły ulicą Radoszowską wypadł z drogi uderzając w przydrożny płot. Wszyscy strażacy wyszli z tego wypadku bez szwanku.

 

 

21.01.2017 dla naszej jednostki został zakupiony wóz bojowy marki IVECO EUROCARGO.

 

 


Poniżej przedstawiono Prezesów oraz Komendantów (Naczelników) szczerbickiej OSP
(Rok - Prezes - Komendant)
1945 - Mazelanik Józef - Bywalec Fryderyk
1947 - Mazelanik Józef - Bywalec Fryderyk
1948 - Mazelanik Józef - Bywalec Fryderyk
1949 - Bywalec Fryderyk - Procek Piotr
1952 - Wojaczek Albin - Glacel Józef
1958 - Wojaczek Albin - Glacel Józef
1960 - Wojaczek Albin - Glacel Józef
1961 - Kłasek Paweł - Mazurek Zygfryd
1964 - Kłasek Paweł - Procek Piotr
1966 - Cettelman Aleksander - Procek Piotr
1969 - Cettelman Aleksander - Dudzik Ryszard
1970 - Pak Henryk - Dudzik Ryszard
1972 - Pak Henryk - Dudzik Ryszard
1975 - Procek Piotr - Dudzik Ryszard
1981 - Ryszka Teodor - Dudzik Ryszard
1982 - Ryszka Teodor - Biernacki Bolesław
1984 - Biernacki Bolesław - Brzezina Jan
1992 - Ryszka Teodor - Biernacki Bolesław
1996 - Ryszka Teodor - Biernacki Wiesław
2001 - Ryszka Teodor - Pawliczek Hubert
2006 - Ryszka Teodor - Magiera Krzysztof
2008 - Ryszka Witold - Magiera Krzysztof
2011 - Ryszka Witold - Piecha Mariusz

2016 - Ryszka Witold - Piecha Mariusz

POWRÓT

Created with WebWave CMS

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SZCZERBICE

ul Radoszowska 7

44-293 Szczerbice

tel. 324305560

ospszczerbice@wp.pl

kontakt@ospszczerbice.pl

 

Naczelnik Mariusz

tel.504426970

Administrator strony Sebastian

tel.661860898

Gospodarz sali

Maria 512236991

LINK :

SPONSOR