OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

SZCZERBICE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SZCZERBICE

ul Radoszowska 7

44-293 Szczerbice

tel. 324305560

ospszczerbice@wp.pl

W sobotę 19 października 2013 r. ok godz. 15.00 odbyły się gminne ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na obiekcie w Lyskach przy ul. Robotniczej.

W ćwiczeniach udział wzięło

11 Jednostek Straży Pożarnych, przed którymi postawiono następujące zadanie: „Gaszenie pozorowanego pożaru traw oraz poszukiwania zaginionych osób po wybuchu pożaru w tartaku". 

W warunkach dużego zadymienia strażacy dobrani w pary oraz wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych, przeszukiwali pomieszczenia lyseckiego tartaku w poszukiwaniu poszkodowanych w zdarzeniu. Wszystkim poszkodowanym i rannym natychmiast udzielono pierwszej pomocy stosując odpowiednie metody dla każdego przypadku. 
W tym samym czasie pozostali strażacy realizowali kolejne zadanie, którym było gaszenie symulowanego pożaru okolicznych łąk wokół zabudowań. Zgodnie z założeniem scenariusza ćwiczeń wiatr przeniósł ogień na pobliskie nieużytki, które zapaliły się w dwóch miejscach.
W związku z takim obrotem akcji zbudowano punkt czerpania wody w odległej około 350 m od pożaru rzece „Sumina" i pożar ugaszono.
W ćwiczeniach udział wzięły jednostki OSP z Adamowic, Bogunic, Dzimierza, Jejkowic, Lysek, Pstrążnej, Raszczyc, Suminy, Szczerbic, Zwonowic i Żytnej, a także PSP Rybnik.

Reasumując udział w ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych na obiekcie w Lyskach przebiegł zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń, strażacy zrealizowali wszystkie postawione przed nimi zadania, które miały na celu:
1. sprawdzenie gotowości bojowej jednostek OSP Gmin Lyski, Jejkowice, Gaszowice oraz wprowadzenie jednostek do akcji,
2. doskonalenie strażaków OSP w zakresie współpracy pomiędzy zastępami,
3. doskonalenie indywidualnych umiejętności strażaków OSP w posługiwaniu się sprzętem,
4. doskonalenie organizacji kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi podczas akcji z udziałem większej ilości sił i środków 
5. zapoznanie jednostek ze specyfiką ćwiczeń, lokalizacją oraz zagrożeniami podczas wybuchu i pożaru

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze
w Lyskach
19 października 2013
06 grudnia 2017
Data : 06.12.2017r   Godzina wyjazdu : 23:20   Godzina powrotu : 23:50   Adres : Szczerbice ul.Piaskowa 5a   Kategoria : Wyjazd do akcji   Wsparcie : PSP Rybnik   Obsada : Kierowca : Adamczyk
24 listopada 2017
Data : 24.11.2017 r   Godzina wyjazdu : 14:30   Godzina powrotu : 18:20   Adres : Teren działań Miasto i powiat Rybnik   Kategoria : Ćwiczenia     Obsada : Kierowca : Adamczyk A.                 Dowódca
12 listopada 2017
Data : 12.11.2017r.   Godzina wyjazdu  12:35   Godzina powrotu  13:20   Adres : Szczerbice ul Szkolna 12   Kategoria : Wyjazd do akcji   Wsparcie : PSP Rybnik   Obsada : Kierowca : Kuś A

Przeczytaj również:

Created with WebWave CMS

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SZCZERBICE

ul Radoszowska 7

44-293 Szczerbice

tel. 324305560

ospszczerbice@wp.pl

kontakt@ospszczerbice.pl

 

Naczelnik Mariusz

tel.504426970

Administrator strony Sebastian

tel.661860898

Gospodarz sali

Maria 512236991

LINK :

SPONSOR